Anna
Małek-Łukasik

Kancelaria Adwokacka

ZAKRES USŁUG

W ramach swojej działalności Kancelaria oferuje:


Odszkodowania

Prowadzimy sprawy z zakresu odszkodowań za: błędy medyczne, szkody osobowe (powypadkowe, komunikacyjne), szkody majątkowe.

Prawo Rodzinne

Nasza kancelaria prowadzi sprawy o: rozwód, separację, podział majątku wspólnego, dotyczące pochodzenia dziecka, władzy rodzicielskiej, alimentów, kontaktów z dzieckiem, przysposobienia.

Prawo Cywilne

Prowadzimy postępowania przedsądowe, zapewniamy reprezentację przed sądem w zakresie spraw o: zapłatę, uzgodnienie stanu prawnego nieruchomości, podział majątku.

Prawo Karne

Nasza kancelaria prowadzi sprawy w zakresie: postępowania przygotowawczego przed organami ścigania i prokuraturą, obrony oskarżonego przed sądem, a także występowania w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Ponadto zajmujemy się sprawami dotyczącymi odroczenia wykonania kary, warunkowego przedterminowego zwolnienia, wydania wyroku łącznego.

Kancelaria

Adwokat Anna Małek-Łukasik


Adwokat Anna Małek-Łukasik jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Odbyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie. Od 1994 r. prowadzi praktykę zawodową w ramach Kancelarii Adwokackiej.

Adwokat Anna Małek-Łukasik w trakcie swojej kariery zawodowej zdobyła bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw z wielu dziedzin prawa. Aktualnie wykonuje praktykę zawodową w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego i karnego. Przed podjęciem się prowadzenia sprawy analizuje i przedstawia możliwe rozwiązania. Sprawy prowadzi sumiennie, ze szczególną starannością i wiedzą.

Lokalizacja


Adres


  • Narutowicza 16/18 lok. 30
    20-004 Lublin

Mapa


Kontakt


Telefon stacjonarny: 81 532 94 64
Telefon komórkowy: 607 372 602
E-mail: annaml@poczta.onet.pl